Výročná správa klubu za sezónu 2019/2020

Mládežnícky hokejový klub HK Humenské levy má za sebou prvú sezónu pod novým vedením a tak mi dovoľte, aby som zrekapituloval uplynulú sezónu 2019/2020 z pohľadu našich aktivít.  Prvoradým účelom bol rozvoj hokeja v našom meste a azda najdôležitejší osobnostný rozvoj detí v našom klube.

V januári 2019 Občianske združenie Junior Šport klub – plus prevzalo patronát nad mládežníckym hokejom v meste. Za nových členov výkonného výboru boli zvolení Marek Macko, Ivan Čerevka a za mesto Humenné Jozef Oľha. Funkciu manažéra klubu prijal Dávid Godžák. Za pomoci rodičov, malých sponzorov a podpore SZĽH sme dohrali sezónu 2018/2019 ešte pod hlavičkou MHK Humenné.

Celú správu si stiahnite, alebo pozrite tu.