Aj tento rok Vás prosíme o podporu nášho mládežníckeho hokejového klubu prostredníctvom poukázania 2 percent z vašich daní. Získané prostriedky budú použité na rozvoj a zlepšenie podmienok v klube (nákup štartovacieho výstroja pre najmenších, keďže počet detí nám utešene narastá, ukončenie rekonštrukcie suterénu zimného štadióna…).

Ďakujeme za každé poukázanie finančných prostriedkov.

Tlačivo na stiahnutie r.2022