Vážení priatelia, rodičia a priaznivci mládežníckeho hokeja,

Aj tento rok Vás prosíme o podporu nášho klubu prostredníctvom poukázania 2 percent z vašich daní. Získané prostriedky budú použité na rozvoj a zlepšenie podmienok v klube (nákup štartovacieho výstroja pre najmenších, rekonštrukcia suterénu zimného štadióna – vybudovanie hokejovej strelnice).

Tlačivo na stiahnutie r.2021