Opatrenia počas prípravného obdobia a po návrate zo zahraničnej dovolenky

OPATRENIA PRI ŠPORTOVEJ ČINNOSTI KLUBOV V PRÍPRAVNOM OBDOBÍ POČAS COVID 19

               Na základe usmernenia SZĽH, ktoré určuje opatrenia počas COVID 19 žiadam rodičov, aby rešpektovali v prípravnom období klubu nasledujúce opatrenia a riadili sa nimi:

–           tréningy mládežníckych družstiev prebiehajú bez prítomnosti verejnosti,

–          tréningovej alebo zápasovej činnosti sa zúčastňujú iba deti bez príznakov respiračných ochorení (neposielať na tréningy a prípravné zápasy deti s kašľom, sťaženým dýchaním, horúčkou),

–          ak má dieťa príznaky ochorenia, rodič informuje telefonicky o týchto skutočnostiach trénera družstva,

–          dieťa sa môže k športovej činnosti vrátiť po odznení všetkých príznakov až na základe odporúčania svojho lekára,

–          dieťa s pozitívnym testom zostáva v domácej izolácii a rodič informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva,

–          v prípade prípravných zápasov s povolenou diváckou kulisou je potrebné mať v hľadisku nasadené rúško a riadiť sa pokynmi organizátora stretnutia.

USMERNENIE K OPATRENIAM PO NÁVRATE ZO ZAHRANIČNEJ DOVOLENKY

V prípade návratu z krajín, ktoré sú na zozname menej rizikových, by sme Vás chceli požiadať o nenavštevovanie tréningov klubu po dobu jedného týždňa. Počas tejto doby v prípade nakazenia ochorením Covid 19, by sa mali prejaviť príznaky. Ak je po tomto týždni všetko v poriadku, dieťa neprejavuje príznaky ochorenia, môže nastúpiť na tréningový proces.

V prípade návratu z krajín, ktoré nie sú na zozname menej rizikových je potrebné postupovať v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva a absolvovať 14 dňovú karanténu v domácej izolácii.    

Naďalej platí zákaz vstupu rodičom do priestorov zimného štadióna a telocvične na ZŠ Dargovských hrdinov počas tréningov!

V prílohe je čestné vyhlásenie, ktoré prosím vypíšte a pošlite v priebehu týždňa  po deťoch trénerom.

Ďakujeme, že rešpektujete tieto opatrenia.

Vedenie HK Humenské levy