Chceme sa predstaviť

Náš klub začal svoje pôsobenie v decembri 2018, kedy náhle ukončilo vedenie Mládežníckeho hokejového klubu Humenné (ďalej MHK Humenné) svoju činnosť, ale vzhľadom na to, že z dôvodu, aby opätovne, ako na začiatku roku 2016 neskončil mládežnícky hokej v Humennom, rozhodli sme sa pokračovať v rozbehnutej sezóne 2018/2019 v činnosti mládežníckeho hokeja, ktorí sme prevzali ako rodičia detí pôsobiacich v družstvách MHK Humenné. Obnovila sa činnosť občianskeho združenia Junior Šport Klub plus a pod týmto občianskym združením vznikol nový hokejový klub HK Humenské Levy. Sezónu sme síce museli dohrať pod logom a hlavičkou MHK Humenné aj keď bez vedenia MHK. Môžme s radosťou konštatovať, že všetci tréneri mládežníckych kategórií bývalého MHK Humenné s nami dokončili danú sezónu, za čo im patrí vďaka. Sezónu 2018/2019 sme uzavreli s trénermi

 • HPP 0-2 Erik Dzoba, Michal Kulan, Sergey Babinets, Vladislav Solomonchak, Jaroslav Šinanský
 • HP 3-4 Filip Vaško, Maroš Holúbek,
 • HT5-6 Milan Mach, Denis Markuš
 • HT 7-8 Erik Dzoba, Kadeti Milan Mach, Erik Dzoba a brankári Rudolf Jurčenko

Následne sme boli schválení za riadneho člena Slovenského zväzu ľadového hokeja na zasadnutí výkonného výboru SZĽH dňa 2.5.2019 a za výraznej pomoci zväzu sme preregistrovali väčšinu aktívnych mládežníckych hráčov (po kategóriu Dorast) pod náš klub. Vzhľadom na krátkosť času, kedy bolo potrebné do 31.5.2019 prihlásiť družstvá do súťažného ročníka sezóny 2019/2020 sa nám podarilo vytvoriť súpisky pre ročníky HP3, HP4, HT5, HT6, HT7 a HT8, ktoré budú v 1. lige mladších a starších žiakov reprezentovať náš klub a naše mesto. Hráčom vyšších kategórií sa snažíme v spolupráci s klubmi v okolí ako aj za aktívneho prístupu šéftrénera Milana Macha nájsť kluby, v ktorých budú aktívne pôsobiť naďalej.

Počas našej krátkej a dosť „hektickej“ pôsobnosti sa nám podarilo zorganizovať pár krásnych a myslíme si, že aj úspešných akcií, z ktorých vyberáme:

 • Deň otvorených dverí na zimnom štadióne zo dňa 28.1.2019
 • Winter Classic vo Svidníku medzi družstvami HT 5-6 Mládež HC 46 Bardejov a „MHK Humenné“ (resp. už HK Humenské Levy), ktorý bol mimochodom ako jediná takáto akcia v rámci celého Slovenska po akcii Winter Classic Tipsport Extraligy – 2.3.2019
 • Turnaj medzi základnými školami – 15.3.2019, účasť a prezentácia činnosti a vízií do budúcna klubu na Konferencii športových klubov mesta Humenné dňa 20.3.2019
 • Turnaj HPP 0-2 v Michalovciach 31.3.2019
 • Mimosúťažný turnaj HP 3 – dňa 31.3.2019 na Zimnom štadióne v Humennom
 • Turnaj HT 6 vo Frýdku Mýstku (ČR)- 29. -31.3.2019
 • Turnaj HP 5 na EASTER PROSPECTS 2019 v dňoch 6.-7.4.2019 v nádhernej Aréne Sršňov v Košiciach
 • Turnaj HT 7 na Fannsport Hockey Festival Michalovce 2019 v dňoch 5–7.4.2019
 • Náborová akcia na Humenských Švejkových dňoch – 17.5.2019
 • Florbalové prípravné zápasy medzi HK Humenské Levy a Florbalovým klubom Humenné a to v kategóriách Starší a Mladší žiaci v dňoch 17.6.2019 a 20.6.2019
 • Sústredenie ročníkov HP 2 – 4 na Zemplínskej Šírave v dňoch 20. – 23. 6. 2019 na Zemplínskej Šírave
 • Hokejbalový turnaj HT 8 na Mini Vranov Cupe 2019 vo Vranove nad Topľou v dňoch 30.-31.6.2019

Pripravujeme klubové sústredenie začiatkom augusta v Liptovskom Mikuláši pre kategórie HT 5 až HT 8, aby sa hráči a hráčky nášho klubu čo najlepšie pripravili na nasledujúcu sezónu 2019/2020 ako aj ďalšie aktivity o ktorých Vás budeme informovať.
Momentálne v našom klube pôsobia ako tréneri:

 • Milan Mach – šéftréner všetkých kategórií, hlavný tréner HT 5-6, asistent HP 3-4, HPP 0-2,
 • Erik Dzoba – hlavný tréner HT 7-8, HPP 0-2, asistent HP 3-4, ktorý je aj náborovým manažérom v klube (nabor@hkhumenskelevy.sk, tel.: 0902 367 877)
 • Jozef Sorokáč – hlavný tréner HP 3-4, asistent HT 5-6
 • Rudolf Jurčenko – tréner brankárov

Je nám ľúto a mrzí nás, že niektorí tréneri odišli za prácou do iných kútov Slovenska, resp. nenašli v našej vízii priestor svojej realizácie a opustili naše rady. V ich práci im prajeme všetko dobré, úspechy v trénerskej činnosti a aj v osobnom živote. Nadviazali sme rokovania s ďalšími trénermi, ktorí veríme, že ich nahradia k spokojnosti rodičov detí v našom klube ako aj vedenia nového klubu.

Bližšie info o uskutočnených aj pripravovaných akciách sú zverejnené na stránke www.hkhumenskelevy.sk, na facebook-ovej stránke HK HUMENSKÉ LEVY, alebo v lokálnych internetových a printových médiách.

 • Ing. Marek Dirbák – predseda Junior Šport Klub plus o.z. – HK HUMENSKÉ LEVY
 • Ing. Dávid Godžák – manažér Junior Šport Klub plus o.z. – HK HUMENSKÉ LEVY – tel.: 0907 925573
 • Ing. Ivan Čerevka – člen výkonného výboru Junior Šport Klub plus o.z. – HK HUMENSKÉ LEVY
 • Ing. Marek Macko – člen výkonného výboru Junior Šport Klub plus o.z. – HK HUMENSKÉ LEVY
 • Mgr. Jozef Oľha – člen výkonného výboru Junior Šport Klub plus o.z. – HK HUMENSKÉ LEVY

P.S.: Sme rodičia detí, ktorí nechceli aby mládežnícky hokej v decembri 2018 v Humennom znova padol na kolená, robíme to tak, ako najlepšie vieme, možno aj s chybami, ale s vedomím, že do toho dávame všetko, že to robíme pre naše humenské deti, aby mali zmysluplne vyplnený voľný čas, aby mohli rozvíjať svoje schopnosti v tomto krásnom športe a s vedomím, že možno z nie každého vyrastie nový Šatan, alebo Chára, ale budú rásť kvalitní, slušní a pripravení ľudia pre spoločnosť, ktorí si ctia zásady fair play, ktorému sa naučili pri športe. Robíme to preto, že chceme aby tu niečo fungovalo nielen pred komunálnymi voľbami, ale dlhodobo. Robíme to zadarmo, obetujeme svoj voľný čas a preto chceme aj týmto požiadať o podporu v rámci dobrovoľníckej činnosti v klube, alebo pri aktivitách klubu či už rodičov detí v klube, alebo potenciálnych nadšencov hokeja príp. sponzorov o podporu nášho klubu.